Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 471
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Педагогічна преса

Психолого - педагогічний аналіз розкладу уроків як функція управління.

       Завдання і мета психолого - педагогічного аналізу розкладу уроків – скласти загальну, цілісну картину навчального процесу та надати необхідні рекомендації щодо попередження психофізичного навантаження учнів та вчителів.

 

Мета досягається виконанням таких завдань:

 

q       Вивчення навчального плану навчального закладу

q       Вивчення розподілу навчальної діяльності вчителів та учнів закладу в розкладі уроків.

q       Визначення перспектив розвитку навчальної діяльності в цілому на певний період. 

Психолого – педагогічний аналіз цільно пов’язаний з іншими функціями управління: плануванням, організацією, контролем, регулюванням. Саме вони засвоюють результати аналізу і роблять необхідною та актуальною цю функцію. Аналіз також дає підстави для визначення цілей і завдань, встановлення пріоритетів у роботі, дозволяє визначитись із провідними напрямками, шляхами та засобами діяльності.

Отже, психолого – педагогічний  аналіз є функція управління, яка спрямована на визначення стану та тенденцій розвитку , дає об’єктивну оцінку  результатів навчального процесу, розробку  на цій основі рекомендацій щодо попередження психофізичного навантаження вчителів і учнів та впорядкування  стану навчального процесу.

 

 

 

 

 

 

Психолого – педагогічний аналіз розкладу уроків та психофізичного навантаження вчителів та учнів на

2010 – 2011  навчальний рік.

Рекомендації, щодо оптимального варіанту зниження психофізичного навантаження.

 

  Розклад уроків складений на 2010 – 2011навчальний рік з врахуванням вимог встановленого шкільною радою режиму навчально – виховної роботи і організовує навчально-виховний процес за робочим навчальним планом складеним:

·                     для 1 – 4 класів – за  Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОН України від 29.11.2005 № 682 відповідно до додатку 1;

·                     для 5 – 9 класів – за   Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів , затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 №132 зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 №66 (додатки 1,6);

·                     для 10 класу за   Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів , затвердженими листом МОН України від 10.08.2010 № 1/9 – 543 відповідно до додатку 2.

·                     для 11 класу – за  Типовими навчальними планами для організації профільного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженими наказом МОН України від 20.05.2003 №306 відповідно до додатку 1.

 

   Враховуючи те, що в школі відсутні паралельні класи,  відповідне навчально – методичне, матеріально – технічне забезпечення для впровадження певного профілю навчання,  в старшій школі використовується варіант навчального плану універсального профілю. Навчальний час рівномірно розподілений між навчальними предметами. Основними напрямами диференціації навчання є незначне розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової робочого плану додатковими предметами та факультативами  за вибором учнів.

     Всі навчальні програми, підручники , навчально – методичні посібники,  які використовуються  для реалізації інваріантної складової робочого плану, рекомендовані Міністерством освіти і науки України. Програми з предметів та факультативів варіативної складової  робочого навчального плану розроблені та запроваджені відповідно  до листа  Міністерства освіти і науки України від 12.12.2002 № 1/9-556 

Будь-яке навчання за своєю сутністю є створенням умов для розвитку особистості, тому воно є розвивальним, особистісно орієнтованим. Формуючи варіативну складову навчального плану, адміністрація  школи ставить за мету, починаючи з першого класу, відшукати джерела розвитку кожної дитини, розширити її здібності та нахили, сформувати всебічно розвинену особистість.

Варіативну складову навчального плану початкової, основної  та старшої школи  забезпечують предмети та факультативи, рекомендовані психолого-педагогічним консиліумом, які задовільняють запити  батьків та учнів, відповідно до  інтересів, нахилів школярів, їхніх професійних уподобань.

 Починаючи з 8 класу, відповідно до Концепції профільного навчання,  галузевої програми впровадження профільного навчання на 2008 – 2010 роки, школа здійснює допрофільну підготовку, орієнтуючи учнів на свідомий вибір  ними напряму профільного навчання у старшій школі та майбутньої професії.

Програма курсу   " Основи споживчих знань”  передбачає вивчення економіки як окремого предмета учнями 1 – 4-х класів за навчальною програмою авторів Т. Гільберга, А.Довганя та інші. Програма рекомендована комісією з економіки  науково – методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України ( лист Міністерства освіти і науки України  №1.4/18- Г- 2099 від 28.11.2007). За цією ж програмою учні наслідують вивчення « Основи споживчих знань» факультативно у 8 класі ( 0,5 год), у 9 класі ( 1год), у 10 класі ( 1год).

З метою дотримання наступності у вивченні англійської мови у дошкільному закладі та початковій школі введено факультативне вивчення англійської мови у 1 класі (1год) за програмою вчителя Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №3  Равської С.Л. , затвердженої наказам № 125 – н/в від 02.09.2010 відділу освіти виконкому Острозької міської ради.

Вивчення рідної мови сприяє формуванню національної свідомості, духовно багатої особистості, яка володіє вміннями  і навичками вільно, комунікативно, доцільно користуватися засобами рідної мови; її стилями, видами, жанрами, що забезпечує належний рівень комунікативної компетенції.  Реалізуючи  виконання Програми розвитку і функціонування української мови на 2004-2010 роки, додаткові години на  вивчення української мови відводяться в 2-4 кл. - 1 год,    11 класах  – 0,5 год.

Індивідуальні та групові заняття у 1-4 класах допомагають розвивати індивідуальні здібності та нахили молодших школярів, враховуючи їхні фізіолого–психологічні особливості.

Відродженню духовності , удосконаленню вміння керуватися в поведінці моральними нормами та цінностями, формуванню толерантності та милосердя,  вмінню оцінювати та регулювати свої взаємовідносини з іншими, здійснювати вибір у складних життєвих ситуаціях, орієнтуючись на християнські цінності, допоможе учням  факультативний курс "Християнська етика”, який введено в 5 – 6  класах – 0,5 год за програмою  Національного університету « Острозька академія» – Жуковський В.М. , Гуменюк Л.В. Програма схвалена та рекомендована Міністерством освіти і науки України ( протокол № 3 від 06.09. 2007)

З метою пізнання природи рідного краю, вихованню особистості, яка усвідомлює власну відповідальність за збереження  природи, її ефективному використанню в 5 класі введено факультатив " Рідний край” – 0,5 год за програмою рекомендованою Міністерством Освіти і науки України ( лист Міністерства освіти і науки України № 1/ 11 – 3580 від 22.08.2001). Програму підготували Л. Булова та інші. Продовжувати пізнавати Острожчину та Рівненщину діти мають можливість у 6 класі, вивчаючи факультатив "Історія та культура рідного краю” - 0,5 год. Програма факультативу розроблена вчителем історії Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІст №3. та затверджена наказам № 125 – н/в від 02.09.2010 відділу освіти виконкому Острозької міської ради.   Вивчення історії та традицій рідного краю сприяє осмисленню ролі кожної людини в процесах творення та примноження багатств, добробуту, благополуччя нашого міста, а також розвиває в учнів інтерес та повагу до історії культури свого та інших народів.

Вивчення російської мови в 5-8 класах – 1 год та 9 класі – 0,5 год, сприятиме виробленню у школярів умінь користуватися мовою ближньої і дружньої нам держави, формуванню духовного світу учнів, загальнолюдських ціннісних орієнтирів, тобто прилучення через мову до культурних надбань як українського, так  і російського народів і людства в цілому. Вивчається російська мова за програмою, затвердженою Міністерством освіти і науки України ( лист № 1\11-6611 від 23.12.2004) за редакцією доктора філологічних наук Н. Буланової.

Програми факультативів « Вступ до інформатики» в 5, 6.-х класах та « Курс користувача» 7- 8 –х класах рекомендовані Міністерством Освіти і науки України ( лист Міністерства освіти і науки України від 08.07.2003 №1 \11-2813) - ( 0,5 год) передбачають здійснення першого етапу підготовки учнів до використання комп’ютерів у навчальній діяльності. Укладачі програми Н.Морзе, О. Мостіпан. Вивчення предметів в середній ланці забезпечить формування  теоретичної бази знань учнів та вироблення практичних навичок свідомого використання засобів сучасних інформаційно- комунікаційних технологінічній освіті учнів, розвиткові у них технічних здібностей та формуванню просторового мислення.

Програма факультативного курсу креслення у 8 класі  рекомендована листом Міністерства освіти і науки України від 22.08.2001 № 1/11- 3580. Програму підготували В. Сидоренко, Д. Тхоржевська. За програмою вчителя трудового навчання Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. №3 ВойткоО.О., затвердженої наказом № 125 – н/в від 02.09.2010 відділу освіти виконкому Острозької міської ради ,  учні наслідують вивчення креслення факультативно у 10 класі ( 1год).

       В 8-9 класах введено факультатив "Практикум з правопису української мови” (1год). Програма факультативного курсу рекомендована листом Міністерства освіти і науки України від 05.07.2006 № 1/11- 3715. Укладачі програми С. Омельчук, М.Чаховська

Програма факультативів з історії в 8 та 9 класах під редакцією С. Загребельної,  рекомендована листом Міністерства освіти і науки України від 12.03.2010  № 1/11 - 1652.

Для факультативу  з математики у 8 класі використовується  програма, учителя математики Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІст. №3. Марунченко Н.С., затверджена наказом № 125 – н/в від 02.09.2010 відділу освіти виконкому Острозької міської ради .

Програма факультативного курсу в 10 класі (1год) « Ділова українська мова» рекомендована листом Міністерства освіти і науки України від 09.02.2006 № 1/11-608. Даний факультатив допоможе майбутнім випускникам у засвоєнні державної мови відповідно до норм офіційного спілкування, оволодінні знаннями про особливості ділового стилю, формуванні вмінь і навичок спілкування в офіційній сфері громадського життя.

Програма факультативного курсу в 10 класі (1год) «Українська усна народна творчість» рекомендована листом Міністерства освіти і науки України від 18.07.2006 № 1/11-4292  Даний курс сприяє формуванню національної  свідомості, патріотизму юного громадянина.

Факультатив « Розв’язування задач з хімії» » рекомендована листом Міністерства освіти і науки України від 20.112009 №1/11-9428.  Зміст навчальної програми розрахований на 34 години і сприяє поглибленню,  вдосконаленню знань і вмінь під час розв’язування хімічних задач набуття навичок самоосвіти.

Програма факультативу з історії в 10 класі  рекомендована листом Міністерства освіти і науки України  від 12.03.2010  № 1/11 - 1652. Автор програми вчитель - методист С. Загребельна.

Для факультативу  з фізики у 10 класі використовується  програма учителя фізики Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІст. №3. Денисюк А.О, затверджена наказом № 125 – н/в від 02.09.2010 відділу освіти виконкому Острозької міської ради .

Факультативний курс «Права людини»  у 10 класі  покликаний  розвивати знання учнів в правовому полі. Програма авторів О.Политун, Г. Ремеза, рекомендована листом Міністерства освіти і науки України  від 12.03.2010  № 1/11 - 1652.

Факультататив «Країнознавство» органічно доповнює програмний матеріал курсу «Економічна географія». Основне завдання факультативу – формування у старшокласників сучасних уявлень про географічну картину світу,, узагальнення різнорідних даних про природу, населення, господарство, соціальну сферу, культуру. Для факультативу використовується  програма, учителя географії Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІст. №3. Ягодки В.В., затверджена  наказам № 125 – н/в від 02.09.2010 відділу освіти виконкому Острозької міської ради.

 

Отже,  у розкладі врахована індивідуалізація навчання, педагогічна підтримка для здібних і для тих, хто має деяке відставання, профільна диференціація у старшій школі.

 

 

Психолого-педагогічні  рекомендації, щодо оптимального варіанту зниження психофізичного навантаження учнів.

 

 

·        Мати завжди на увазі, що перша година навчання буває не досить ефективною, бо зранку учні ще не підготовлені до напруженої розумової праці, їм необхідний деякий час, щоб включитися в роботу і активно працювати на уроці. Для цього рекомендовано проводити на перших уроках фізкультхвилинки (5 хвилин).  Мати  на увазі, що найбільша працездатність учнів на другому і третьому уроках.

·        Пам’ятати, що найпродуктивнішими днями навчання вважаються для учнів: вівторок, середа і четвер. Ось на ці дні рекомендовано проводити для учнів самостійні, практично – лабораторні, контрольні роботи та атестаційну перевірку.

·        Для учнів з сильною нервовою системою дотримуйтесь таких правил:

-         якщо робота монотонна, одноманітна, без емоційних відтінків і можливостей для розрядки, але учні мусять її виконувати, не маючи вибору, то така робота викликає швидке виснаження розумових сил навіть у сильних учнів.

-         Ніколи не треба допускати емоційного перенапруження

-         Слід давати учням короткочасний перепочинок, зміну видів діяльності (якщо, це звичайно можливо)

-         У ситуації монотонії потрібно хоч якось урізноманітнювати діяльність дітей, наприклад, під час виконання однотипних завдань, спрямовувати їх на пошуки інших способів роботи, чергувати завдання різних типів.

·        Для учнів із слабкою нервовою системою:

-         не ставити їх у ситуацію раптового запитання, яке потребує миттєвої відповіді, давати час на обдумування та підготовку, бажано, щоб відповіді давалися не в усній, а в письмовій формі. По можливості опитувати їх на початку уроку, на початку шкільного дня. Під час останнього уроку, краще їх не турбувати.

·        Пам’ятати, якщо дитина прийшла на уроки після хвороби, рекомендовано не турбувати перших два дня, не питати на уроках , тобто,  дати час на адаптування до навчального процесу.

·        Учні зі зниженою гостротою зору повинні сидіти за першими партами в першому ряду.

·        Школярі зі зниженою гостротою слуху сідають за першими й другими партами крайніх рядів.

·        Учні, які хворіють на застуду, ангіну а також хворі на ревматизм, розміщуються в третьому ряду парт.

·        Для профілактики порушень постави не менше ніж 2 рази на рік школярів пересаджують з першого ряду в третій і навпаки з дотриманням відповідності групи меблів їхньому зросту та з урахуванням гостроти зору й слуху.

 

 

Практичний психолог:  А.Л. Ціось

 

 

Розглянутий на нараді при директору   від    08.10.2010  Протокол №5

 

 

Календар
«  Березень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
Архів записів
Copyright MyCorp © 2021 Конструктор сайтів - uCoz