Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 471
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Педагогічна преса
Головна » 2015 » Червень » 12 » Звіт директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 щодо реалізації повноважень в галузі загальної середньої освіти
15:26
Звіт директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3 щодо реалізації повноважень в галузі загальної середньої освіти

     Необхідність формування позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу в сучасних соціально-економічних умовах постає дуже гостро для кожної школи будь-якої форми власності. Це пов'язано з тим, що з кожним роком зростає конкуренція між загальноосвітніми навчальними закладами. Тому, ми всі разом: вчителі, батьки, учні - прагнемо, щоб наша школа стала успішною та унікальною. З цією метою ми чітко визначились з цінностям, які  сповідуємо.  Що ж це за цінності. Перш за все – ми християни, тому повертаємось до джерел християнського виховання. По-друге, ми європейці, тому прагнемо в єдиний освітній європейський простір та суспільного життя в Європі. Місією школи визнано – сприяти покращенню якості освіти  в умовах універсального профілю навчання, формувати здоровий спосіб життя  на засадах християнської моралі, розвивати тісну співпрацю з родинами, громадою, забезпечуючи при цьому рівний доступ учнів до якісної освіти.

     Пріоритетними шляхами  досягнення даної місії   є  створення позитивного психо- емоційного клімату в шкільному колективі, повернення до джерел християнського виховання,  впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

  Забезпечує належну  організацію навчально-виховного процесу дотримання нормативно-правової бази: Конституції України і Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних», «Про благодійну діяльність та благодійні організації»,   Постанов Кабінету Міністрів України «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011  №462, «Державний стандарт базової та повної загальної  середньої освіти» від 23.11.2011  №1392, «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 № 778, Постанови Головного державного санітарного лікаря України  від 14.08.2001 р. №63 «Про затвердження Державних санітарних правил  і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»,  Національної доктрини розвитку освіти ХХІ століття, Концепції розвитку загальної середньої освіти,  міської Програми національного виховання учнівської молоді на 2008 – 2020, указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання, правил  і норм охорони праці, пожежної  безпеки, а також Статуту школи, затвердженого рішенням сесії Острозької міської ради № 443 від 29 березня 2013 року, локальних правових актів, посадової інструкції директора навчального закладу.

Про ефективне керівництво навчальним закладом, організацію навчально-виховного процесу  та реалізацію зазначених вище Законів,  рішень органів місцевого самоврядування засвідчує комплексне  вивчення стану дотримання законодавства України про освіту в школі управлінням освіти і науки РОДА у жовтні 2013 року та  рішення  управління освіти і науки РОДА від  24.04.2013 №05-02/89 «Про атестацію Острозької ЗОШ І-ІІІ ст..№3 Острозької міської ради», згідно якого визнано Острозьку ЗОШ  І-ІІІ ст..№3 Острозької міської ради атестованою.

      Школа №3 м. Острог в освітньому просторі Рівненщини визначена громадсько-активною школою, в якій  велика увага приділяється налагодженню партнерських стосунків між школою та всіма ресурсами, що існують у громаді. У  школі значна увага приділяється освітнім, соціальним, оздоровчим послугам, розвитку учнівського самоврядування, покращенню навчання учнів, зміцненню родини та відносин між мешканцями громади. Школа є освітнім, культурним центром, центром відпочинку для осіб будь-якого віку в мікрорайоні Нового міста.  

       На сьогодні в школі навчається 210 учнів. Мережа школи становить 11 класів із загальною наповненістю 20 учнів. Робочий навчальний план складається  у відповідності до листів  Міністерства освіти і науки України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру навчального року». Згідно  нового державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти вивчення англійської мови розпочинається у 1 класі, інформатики у 2 класі. У 5- 6 класах вивчається друга іноземна мова.      На виконання  рішення Ради школи від 30.04.2014 № 4  у 2014 – 2015 н.р. в 5-6 класах   вивчається  польська мова  як мова  національної  меншини.  Дане питання щорічно вивчається  соціально – психологічною службою     шляхом анкетування батьків учнів 4-6 класів.

      Враховуючи те, що в школі відсутні паралельні класи, відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення для впровадження певного профілю навчання, в старшій школі використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти. Навчальний час рівномірно розподілений між навчальними предметами. Основними напрямами диференціації навчання є незначне розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової робочого плану додатковими предметами та факультативами за вибором учнів.

     Всі навчальні програми, підручники, навчально-методичні посібники, які використовуються для реалізації інваріантної та варіативної складових робочого плану, рекомендовані Міністерством освіти і науки України, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 №882 «Про використання навчальної літератури  загальноосвітніх навчальних закладах».

     Інваріантна складова Типового навчального плану в робочому навчальному плані школи реалізується у відповідності до гранично допустимого навантаження на учня.

Години варіативної складової робочого навчального плану передбачаються на:

 1. збільшення годин на вивчення окремих предметів;
 2. упровадження курсів за вибором;
 3. факультативи та індивідуальні  заняття.

          Ураховуючи вимоги Концепції профільної освіти, курси за вибором відвідують всі учні класу. Заняття заносяться до розкладу уроків. Факультативи мають «статус» необов’язковості, коли учень може перевірити власні нахили, здібності й уподобання, опановуючи факультативний курс.   За рішенням педагогічної ради від 29.08.2014 №6 облік  занять  курсів  за вибором  та факультативів здійснюється на сторінках класного журналу, навчальні досягнення учнів з даних курсів не оцінюються.

 Будь-яке навчання за своєю сутністю є створення умов для розвитку особистості, тому воно є розвивальним, особистісно орієнтованим. Формуючи варіативну складову навчального плану, адміністрація школи ставить за мету, починаючи з першого класу, відшукати джерела розвитку кожної дитини, розширити її здібності та нахили, сформувати всебічно розвинену особистість.

Варіативну складову навчального плану початкової, основної та старшої школи забезпечують предмети, курси за вибором та факультативи, рекомендовані психолого- педагогічним консиліумом, які задовільняють запити батьків та учнів, відповідно до інтересів, нахилів школярів, їхніх професійних уподобань.      

      З метою організації  супроводу допрофільного  та     профільного навчання учні школи вивчають курси за вибором та факультативи: «Шкільна риторика», «Логічні стежки до математики», «Живи за правилами», «Цікава психологія»», «Захисти себе від ВІЛ», «Фінансова грамотність», «Готуємось до ЗНО»,  «Видатні постаті України середини ХУІ - ХУІІІ ст..», «Права людини в Україні», та  «Конституційне право України»,  «Ділова українська мова».

          З метою підвищення духовного потенціалу підростаючого покоління проводиться  просвітницька робота серед батьків та учнів щодо впровадження християнської етики.  Християнську етику факультативно вивчають учні 1-6-х класів. 

          Відповідно до наказу МОН України від 17.06.2013 №776  школа включена до списку базових навчальних закладів для  проведення дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів на 2012-2019 роки».

       З 2012-2013 навчального року – школа учасник проекту за підтримки Європейського Союзу «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ\СНІДУ».

                Навчально-виховний процес у школі   забезпечує 27 педагогічних працівників, 1 бібліотекар. Всі педагогічні працівниками працюють за академічною освітою. Із числа педагогічних працівників: 19 – основних працівників, 4 сумісники, 1 практичний психолог/соціальний педагог, 1 педагог-організатор, 1- вихователь групи продовженого дня.

Кваліфікаційна категорія педагогів: спеціаліст – 2 (8 %), спеціаліст І категорії – 1 (4%), спеціаліст вищої категорії – 22 (88%), звання «старший учитель» - 17,  звання «учитель – методист» - 2, знаком «Відмінник освіти України» нагороджено  4 педагоги.

Всі педагогічні працівники раз в п’ять років відповідно  до Типового положення про атестацію педагогічних працівників  проходять атестацію, в ході якої визначається  їх  відповідність займаній посаді та кваліфікаційний рівень.

Створені умови для підвищення методичного та фахового рівня,  мовної культури вчителів. Відповідно до річного  та перспективного планів  роботи вчителі школи є учасниками конкурсів педагогічної майстерності, міських  та шкільних конференцій та семінарів, «круглих столів», шкільних свят української мови, культури, духовності, писемності і книгодрукування за участю батьків та громадськості.

В школі працюють постійно діючий психолого педагогічний семінар та методичні об’єднання вчителів:

 • суспільно-гуманітарного циклу;
 • природничо – математичного циклу;
 • вчителів початкових класів;
 • класних керівників.

        Дієвий методичний кабінет, який забезпечує  науково-методичне інформування педагогів. На базі методичного кабінету   організовано роботу шкільної атестаційної комісії, ради методичного кабінету. За результатами вивчення узагальнюються матеріали, розробляються рекомендації щодо усунення виявлених недоліків

Методична робота з педагогічними кадрами  упродовж 2010-2015 років підпорядкована  науково-методичній проблемній теми «Формування конкурентоспроможної особистості у процесі навчання і виховання шляхом упровадження інноваційних технологій і методик». Вчителі  школи – активні учасники  щорічних конкурсів-ярмарок педагогічної творчості. Так,  у 2015 рік

 •   Олійник С.П.    «Навчаємося мудрості». Навчальний посібник для учнів 4 класу з основ християнської етики. (І місце у міському етапі)
 • Кібірєва А.О. Методичний посібник «Упровадження елементів християнської етики на уроках художньої культури» (І місце у міському етапі)
 • Павельчук В.В.  Дидактичний посібник для учнів «Цікава система координат»
 • Перепелиця Л.А. Збірка «Сходинки до знань» 1 клас.

    З метою створення  сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу українського народу, пошуку, підтримки й стимулювання інтелектуально, творчо обдарованих дітей  та відповідно плану роботи з обдарованими учнями у школі створений колектив вчителів, які працюють з обдарованими учнями. Шляхом діагностування, моніторингу, анкетування практичним психологом школи  створений загальний банк даних обдарованих та здібних учнів школи. Результатом роботи науково-практичної конференції «Підвищення результативності навчально-виховного процесу та розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів шляхом впровадження освітніх, педагогічних технологій» є вироблення певних рекомендації для роботи з обдарованими учнями, як здійснювати методичний супровід вчителів, що працюють з обдарованими учнями, як планувати свою роботу з педагогами психологічній службі. Удосконалюється робота з обдарованими дітьми  через участь дітей в олімпіадах, конкурсах, залученням до гуртків: «Червона калина», «Нащадки козацької слави», «Зірниця», «Веселі закаблуки».

         Острозьку ЗОШ І-ІІІ №3 нагороджено дипломом за участь у запроваджені європейських стандартів превентивної освіти. Проект фінансується Європейським Союзом і впроваджується Дитячим фондом «Здоров’я через освіту» - вчитель Войтко О.О..

       Відповідно до наказу МОН 16.04.2015 №439 « Про підсумки ІУ етапу У Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім.. Т. Шевченка серед учнів 5-11 класів ЗНЗ»  ІІІ місце зайняла учениця 8 класу Дубінчук Марія.

       Відповідно до наказу  відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 03.11.2014 №169/в «Про підсумки проведення І етапу історико-краєзнавчої акції учнівської молоді «А ми тую славу збережемо» Лозіцьку Ілону, ученицю 11 класу, визнано переможцем за роботу «Спогади очевидців Другої світової війни. У роботі представлені спогади жительки м. Острога Ольги Руй – вчитель Шикирява Т.В.

       Переможцями в обласному конкурсі «Я хочу жити в якісному світі» стали: учениці 8 класу Чеховська Діана та Духніченко Наталія, учні 5 класу Гурська  Уляна та Мамчур Михайло  - вчитель Кібірєва А.О.

       Відповідно до наказу  відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 17.11.2014 №176/в «Про підсумки проведення  міського етапу У Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської молоді ім.. Т, Шевченка серед учнів 5-11 класів ЗНЗ» переможцями стали учениця 6 класу Корнійчук Валерія  та учениця 8 класу Дубінчук Марія. В цьому ж конкурсі ІІ місце зайняли учень 5 класу Матласевич Владислав, учениця 10 класу Дубіцька Інна – вчителі Вихованець І.О., Панасюк З.М.

      Відповідно до наказу  відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 02.12.2014 №190/ в «Про підсумки проведення  міського етапу XУ Міжнародного конкурсу з української мови ім.. П Яцика  переможцем   став учень 5 класу Матласевич Владислав (вчитель Вихованець І.О.). Учениця 4 класу Глибович Єлизавета зайняла 2 місце (вчитель Ясінська В.М.). Учениця 8 класу Дубінчук Марія та учениця 9 класу Мулевич Альона  (вчитель Панасюк З.М.) зайняли 3 місце.

      Відповідно до наказу  відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 17.02.2014 №203-н/в «Про підсумки проведення І етапу конкурсу краєзнавчо-дослідницьких робіт Всеукраїнської краєзнавчої експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна у номінації «Із батьківської криниці» переможницею визнано ученицю 10 класу Дубіцьку Інну.

За результатами ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад  з базових дисциплін  учениці 6 класу  Бандура Світлана та Корнійчук Валерія зайняли ІІІ місце  з математики (вчитель Шаповал Н.В.). З української мови  учень 7 класу Ковальчук Богдан – ІІІ місце (вчитель Маліванчук Н.В.). Учениця 7 класу Блажкова Вікторія –ІІІ з фізики (вчитель Войтко О.О.). Учениця 8 класу  Дубінчук Марія – І місце з української мови (вчитель Панасюк З.М), ІІІ місце з історії (вчитель Олійник С.В).  Учениця 8 класу  Чеховська Діана - І місце  з фізики (вчитель Денисюк А.О.),  ІІ місце  з математики (вчитель Марунченко Н.С.),   ІІ місце  з  біології (вчитель Тимчук Л.О.), ІІ місце  з  хімії (вчитель Карімов Л.С.). Учениця 9 класу Стаськевич Юлія– ІІ місце з української мови (вчитель Панасюк З.М), ІІІ місце з історії (вчитель Шикирява Т.В.) та ІІІ місце  з  біології (вчитель Тимчук Л.О.),. Учениця 9 класу Мулевич Альона – ІІ місце з  біології (вчитель Тимчук Л.О.), ІІІ місце  з фізики (вчитель Денисюк А.О.).  Учениця 9 класу Годжал Світлана ІІІ місце  з  хімії (вчитель Карімов Л.С.). Учениця 10 класу Дубіцька Інна - І місце  з  екології  (вчитель Тимчук Л.О.), ІІ місце  з  хімії (вчитель Карімов Л.С.), ІІІ місце  з фізики (вчитель Денисюк А.О.), ІІІ місце з української мови (вчитель Вихованець І.О.), ІІІ місце з англійської мови (вчитель Цибульський О.Ф.) та  ІІІ місце з математики (вчитель Павельчук В.В.)   

       За підсумками проведення конкурсу краєзнавчо-дослідницьких  робіт Всеукраїнської  краєзнавчої  експедиції  учнівської молоді «Моя Батьківщина – Україна»  визнано призером та нагороджено грамотою  управління освіти і науки Рівненської обласної державної адміністрації за напрямом «З батьківської криниці»  (ІІІ місце) краєзнавчо-дослідницьку роботу Острозької ЗОШ  №3  (керівник Шикирява Т.В.).

        На виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 26.02.2015                                                                                       №51 -н/в Про підсумки проведення міського етапу  огляду-конкурсу читців-декламаторів, юних поетів «Живи, Кобзарю, в пам’яті людській» визнано переможцями в молодшій віковій категорії  учениць 4 класу Глибович Єлизавету – І місце та Штундер Карину - ІІІ місце, вчитель Ясінська В.М.

        На виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради 13.03.2015                                                                        № 66 -н/в « Про підсумки проведення ІІ етапу олімпіади «Юне обдарування» серед учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» визнано переможцями учнів 4 класу Глибович Єлизавету в номінації «математика» та Дідич Ілону в номінації «українська мова». Гандзелевський Ілля зайняв ІІІ місце в номінації «Природознавство» -- вчитель Ясігська В.М.

         За підсумками наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради 08.05.2015                                                               м.Острог   №101  - н/в «Про підсумки проведення міського учнівського конкурсу  знавців польської мови» ІІІ місце зайняв учень 5 класу Дубінчук Роман.

        Наказом 01.04.2015 управління РОДА шкільну екологічну агітбригаду «Життєдайні краплини» нагороджено дипломом за оригінальний підхід до активізації аудиторії в ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу  «Земля – наш спільний дім».

          Адміністрація школи постійно вдосконалює систему контролю за начальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напрямками:  якість знань учнів за результатами річного оцінювання; навчальні досягнення кожного класу окремо; рівень досягнень учнів класу з предметів; результати проведення державної підсумкової атестації; продовження навчання учнями 9-х класів і вступу випускників 11-х класів до вищих навчальних закладів; участь у конкурсах, олімпіадах учнівської молоді. Система внутрішкільного планування та контролю забезпечила функціонування усіх напрямків діяльності педагогічного колективу: проведення контрольних зрізів знань із основних предметів; вивчення стану викладання окремих предметів; проведення атестації педагогічних працівників як методу оцінювання цілісного педагогічного процесу навчального закладу; моніторинг результативності навчальної діяльності учнів; ведення шкільної документації; дотримання норм організації охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарних норм; функціонування шкільної їдальні. Застосовано різні форми контролю: тематичний, персональний, оглядовий, оперативний, цільовий, класно–узагальнюючий. Результати контролю зафіксовані в книгах контролю адміністрації школи, відображені у відповідних наказах та обговорені на нарадах при директорі, заступниках директора, засіданнях МО, індивідуальних бесідах, консультаціях. Адміністрацією відвідано уроки під час атестації педагогів, на період класно – узагальнюючого, персонального, тематичного  контролю.      Важливе місце в системі контролю за станом навчально-виховної роботи посідає контроль за викладанням шкільних курсів основ наук.  Для проведення якісного контролю за станом викладання шкільних курсів основ наук адміністрація залучає керівників методичних об’єднань відповідного профілю, досвідчених учителів школи. Це робиться з метою надання можливої потрібної допомоги вчителеві, обміну досвідом між колегами. Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому середній та достатній рівень, про що свідчать результати моніторингів. Результати даних показників знань, умінь і навичок учнів проаналізовано на педагогічній раді, методичній раді, методичних об’єднаннях, надано рекомендації вчителям щодо вибору оптимальних шляхів підвищення рівня навченості учнів школи.

        Велика увага  в навчальному закладі приділяється розвиткові системи виховної роботи. Виховна робота  орієнтована на реалізацію міської Програми національного виховання учнівської молоді на 2008 – 2020 роки, формування навичок здорового способу життя на засадах християнської моралі, розвиток тісної співпраці з громадою, родинами.    Виховання в загальноосвітньому навчальному закладі здійснювалося за ціннісними ставленнями особистості до суспільства і держави, історичних, культурних  і духовних надбань рідного краю, сім’ї, родини та людей, до себе, природи, праці та мистецтва, які концентрують в собі всі  напрямки національного виховання учнівської молоді .

  З метою удосконалення фахової майстерності класних керівників, виявлення та  популяризації кращого досвіду роботи класних керівників щодо реалізації міської програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки, які у практичній роботі ефективно використовують різноманітні форми і методи виховної роботи, відвідувались виховні заходи. Аналіз відвіданих виховних заходів засвідчив, що педагоги школи Вихованець І.О., Панасюк З.М., Ясінська В.М., Кібірєва А.О.  у роботі з учнівською молоддю активно та ефективно використовують і впроваджують в практику інтерактивні виховні та здоров’язберігаючі  технології. Робота даних педагогів  з учнями носить системний характер.

   Питання виховної роботи розглядаються  на нарадах при директору та педагогічних радах . 

   В загальноосвітньому навчальному закладі створена дієва система правової освіти та правового виховання, яка передбачає формування правової освіченості учнівської молоді в початковій, середній та старшій школі, заходи щодо підвищення професійної компетентності педагогів, що включає в себе систематичне проведення: виховних заходів (тижнів, декад правової освіти), презентацій, зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування, фахівцями-юристами, працівниками міліції, прокуратури, лікарями, виступів учнівських агітбригад та участь школярів в право просвітніх акціях; залучення дітей з «групи ризику» до гурткової та позакласної роботи. В школі активно діє Юридична клініка «ProBono».

   В загальноосвітньому навчальному закладі щорічно поновлюється  банк даних учнів, схильних до правопорушень. Адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу спільно із соціально – психологічною службою  виявляються неблагополучні сім’ї, в яких виховуються неповнолітні.

   З метою за­безпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, в загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Адміністрація навчального закладу створений та постійно поновлюється банк даних дітей, які схильні до пропусків уроків без поважних причин. Всі діти мікрорайону школи охоплені навчанням. Учням, якім за  станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад організовується навчання за індивідуальною формою або екстернат.

   Не залишається поза увагою педагогів і формування здорового способу життя та фізичне виховання школярів. Проводиться профілактична та інформаційно-просвітницька робота, якою охоплено всіх школярів. У школі діє громадський наркологічний пост. Всі класні керівники проводять виховні години та бесіди з пропаганди здорового способу життя. Протягом року проводилися: місячник здорового способу життя, конкурси творів, малюнків.  Члени клубу «За здоровий спосіб життя» проводили агітаційну роботу серед учнів школи стосовно вибору здорового способу життя. Члени клубу випускали бюлетені, буклети, в яких закликали вести здоровий спосіб життя.

    Пріоритетним напрямком роботи школи є родинне виховання. Соціально – психологічна служба  постійно надає допомогу батькам у сімейному вихованні через педагогічний всеобуч, індивідуальну роботу, пропаганду досвіду сімейно-родинного виховання, залучення батьків до організації навчально-виховної роботи.

 

    Відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого спільним наказом  Міністерства охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, здійснюються заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури.

      Відповідно до інструкції про розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою , медична сестра школи  на підставі довідки про стан здоров’я, у якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою. Наказом  по  школі «Про розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою» затверджено списки учнів на поточний рік, які віднесені до  основної , підготовчої та спеціальної грипи. На підставі наказу всі класні керівники за участю медичної сестри школи оформляють  Листок здоров’я, який  знаходиться в журналі обліку навчальних занять.

     Порівняльний аналіз стану здоров’я учнів за 2010 – 2015 роки свідчить, що в умовах інтенсифікації навчання  навчальні навантаження негативно впливають на дітей, які мають хронічні захворювання. У зв’язку з цим постала проблема впровадження  корекційно-оздоровчих процедур та здоров’язбережувальних технологій  в освітній процес.         З 2011-2012 навчального року   викладачі Острозької ДЮСШ  проводять  навчально-тренувальні заняття з учнями школи з волейболу та баскетболу. Значно покращилась участь наших учнів у ІІ етапі Спартакіади школярів.

           Харчування учнів у школі організовано відповідно ст.19 Закону України "Про державну допомогу сім'ям з дітьми", ст.5 Закону України «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591  «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», доручення голови обласної державної адміністрації від 08.09.2006 №2617/01-60/6 щодо забезпечення в повному обсязі бюджетного фінансування безкоштовного гарячого харчування учнів 1-4 класів, рішення Острозької міської ради  від 30.03.2012 № 273 «Про надання згоди на здачу в аренду частини приміщення їдальні Острозької загальноосвітньої школи 1- ІІІ ступенів №3», договору на аренду нерухомого майна  від 03.09.2012 №1 між адміністрацією школи та підприємцем Климчук М. Відповідно організовано безкоштовне одноразове харчування учнів 1-4 класів та та пільгової категорії з розрахунку 4 грн. 50 коп. в день на одну дитину,  що не в повній мірі  забезпечує  сучасні вимоги до норм харчування учнів.

         Під час організації  харчування дітей в школі  дотримуються санітарно-гігієнічних вимог згідно наказу МОЗ України та МОН України від 01.06.2005. №242/239 “Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”,  Постанови Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.2004 “Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах”, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу.

         Відповідальна за організацію гарячого харчування  заступник директор з виховної роботи Равська С.Л координує діяльність з роботою медичної сестри щодо контролю за харчуванням дітей. Відпрацьовано режим і графік харчування дітей; графік чергування педагогічних працівників в обідній залі.         Медичною сестрою школи. проводиться  бракераж готової продукції. За  відсутності медичного працівника бракераж готової продукції проводить Равська С.Л.

          Медична сестра контролює санітарно-гігієнічний стан обідньої зали та кухні,  додержання дітьми правил особистої гігієни при вживанні готових страв.       Шкільна їдальня забезпечена миючими, дезинфікуючими  засобами. В обідній залі встановлено електрорушник

       Харчування учні 1-4 класів та пільгової категорії здійснює шкільний кухар. Разом з медичною складає примірні десятиденні меню, які  затверджуються директором школи та погоджуються у Острозькому міжрайонному управлінні ГУДСЕС, на основі їх складаються щоденні меню-розклади, які підписуються директором.

В їдальні постійно поновлюється кухонний посуд.  Придбано морозильну камеру та  холодильник, алюмінієва та емальована каструлі для приготування їжі на 15л.  Однак, приміщення їдальні потребує капітального ремонту.          

      На сьогодні існує ряд проблем,   які  пов’язані з фінансуванням і потребують вирішення. А саме:

 1. Забезпечення школи  сучасними засобами інтерактивного навчання: мультимедійні дошки,  підручники, методичний та дидактичний матеріал на електронних носіях
 2. Створення умов для роботи з обдарованими дітьми, залучення учнів різними формами позакласної роботи – розширення сітки шкільних гуртків.
 3. Збільшення фінансування на поточний ремонт школи та підготовки до осінньо-зимового періоду – перевірка опору заземлення, гідравлічне випробування трубопроводів та запірної арматури шкільної системи опалення.
 4. Оформлення навчальних кабінетів згідно нормативних документів, поповнення навчально-програмового забезпечення в кабінет фізики, хімії, біології, географії  трудового навчання для виконання практичної частини навчальних програм.
 5. Оформлення комп’ютерного класу для навчання інформатики учнів 2-4-х класів.
 6. Реконструкція приміщення шкільної їдальні та заміна технологічного обладнання на енергозберігаюче

7.  Ремонт підлоги, модернізація системи опалення  у спортивному залі.

12 06. 2015

Директор Острозької ЗОШ №3 Тимчук Л.О

 

 

Переглядів: 656 | Додав: school3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
«  Червень 2015  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Copyright MyCorp © 2021 Конструктор сайтів - uCoz