Острозька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3

Меню сайту
Наше опитування
Оцініть мій сайт
Всього відповідей: 471
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Педагогічна преса
Головна » 2017 » Червень » 1 » Звіт директора Тимчук Л.О.
14:00
Звіт директора Тимчук Л.О.

Звіт

директора Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №3

щодо реалізації повноважень  в галузі загальної середньої освіти

       Необхідність формування позитивного іміджу загальноосвітнього навчального закладу в сучасних соціально-економічних умовах постає дуже гостро для кожної школи будь-якої форми власності. Це пов'язано з тим, що з кожним роком зростає конкуренція між загальноосвітніми навчальними закладами. Тому, ми всі разом: вчителі, батьки, учні - прагнемо, щоб наша школа стала успішною та унікальною. З цією метою ми чітко визначились з цінностям, які  сповідуємо.  Що ж це за цінності. Перш за все – ми християни, тому повертаємось до джерел християнського виховання. По-друге, ми європейці, тому прагнемо в єдиний освітній європейський простір та суспільного життя в Європі. Місією школи визнано – сприяти покращенню якості освіти  в умовах універсального профілю навчання, формувати здоровий спосіб життя  на засадах християнської моралі, розвивати тісну співпрацю з родинами, громадою, забезпечуючи при цьому рівний доступ учнів до якісної освіти.

     Пріоритетними шляхами  досягнення даної місії   є  створення позитивного психо- емоційного клімату в шкільному колективі, повернення до джерел християнського виховання,  впровадження інноваційних технологій в навчально-виховний процес, зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

    Забезпечує належну  організацію навчально-виховного процесу дотримання нормативно-правової бази: Конституції України і Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про засади державної мовної політики», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про внесення змін до Закону України «Про захист персональних даних», «Про благодійну діяльність та благодійні організації»,   Постанов Кабінету Міністрів України «Державний стандарт початкової загальної освіти» від 20.04.2011  №462, «Державний стандарт базової та повної загальної  середньої освіти» від 23.11.2011  №1392, «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад» від 27.08.2010 № 778, Постанови Головного державного санітарного лікаря України  від 14.08.2001 р. №63 «Про затвердження Державних санітарних правил  і норм 5.2.008-01 «Державні санітарні правила і норми влаштування, утримання загальноосвітніх навчальних закладів та організації навчально-виховного процесу»,  Національної доктрини розвитку освіти ХХІ століття, Концепції розвитку загальної середньої освіти,  міської Програми національного виховання учнівської молоді на 2008 – 2020, указів Президента України, рішень Уряду України, органів управління освіти всіх рівнів з питань освіти і виховання, правил  і норм охорони праці, пожежної  безпеки, а також Статуту школи, затвердженого рішенням сесії Острозької міської ради № 443 від 29 березня 2013 року, локальних правових актів, посадової інструкції директора навчального закладу.

     Про ефективне керівництво навчальним закладом, організацію навчально-виховного процесу  та реалізацію зазначених вище Законів,  рішень органів місцевого самоврядування засвідчує комплексне  вивчення стану дотримання законодавства України про освіту в школі управлінням освіти і науки РОДА у жовтні 2013 року та  рішення  управління освіти і науки РОДА від  24.04.2013 №05-02/89 «Про атестацію Острозької ЗОШ І-ІІІ ст..№3 Острозької міської ради», згідно якого визнано Острозьку ЗОШ  І-ІІІ ст..№3 Острозької міської ради атестованою.

      Школа №3 м. Острог в освітньому просторі Рівненщини визначена громадсько-активною школою, в якій  велика увага приділяється налагодженню партнерських стосунків між школою та всіма ресурсами, що існують у громаді. У  школі значна увага приділяється освітнім, соціальним, оздоровчим послугам, розвитку учнівського самоврядування, покращенню навчання учнів, зміцненню родини та відносин між мешканцями громади. Школа є освітнім, культурним центром, центром відпочинку для осіб будь-якого віку в мікрорайоні Нового міста.  

      У 2016-2017 навчальному році у школі навчалося 212 учнів. Мережа школи становить 11 класів із загальною наповненістю 20 учнів. Робочий навчальний план складається  у відповідності до листів  Міністерства освіти і науки України «Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру навчального року». Згідно  нового державного стандарту початкової, базової та повної загальної середньої освіти вивчення англійської мови розпочинається у 1 класі, інформатики у 2 класі. У 5- 8 класах вивчається мова національних меншин - польська  Дане питання щорічно  вивчається соціально – психологічною службою     шляхом анкетування батьків учнів 4-7 класів.

     Враховуючи те, що в школі відсутні паралельні класи, відповідне навчально-методичне, матеріально-технічне забезпечення для впровадження певного профілю навчання, в старшій школі використовується варіант навчального плану універсального профілю, складеного відповідно до академічного рівня змісту освіти. Навчальний час рівномірно розподілений між навчальними предметами. Основними напрямами диференціації навчання є незначне розширення вивчення окремих предметів, доповнення інваріантної складової робочого плану додатковими предметами та факультативами за вибором учнів.

Інваріантна складова Типового навчального плану в робочому навчальному плані школи реалізується у відповідності до гранично допустимого навантаження на учня.

Години варіативної складової робочого навчального плану передбачаються на:

 1. збільшення годин на вивчення окремих предметів;
 2. упровадження курсів за вибором;
 3. факультативи та індивідуальні  заняття.

          Ураховуючи вимоги Концепції профільної освіти, курси за вибором відвідують всі учні класу. Заняття заносяться до розкладу уроків. Факультативи мають «статус» необов’язковості, коли учень може перевірити власні нахили, здібності й уподобання, опановуючи факультативний курс.   За рішенням педагогічної ради від 30.06.2016 №6 облік  занять  курсів  за вибором  та факультативів здійснюється на сторінках класного журналу, навчальні досягнення учнів з даних курсів не оцінюються.

 Будь-яке навчання за своєю сутністю є створення умов для розвитку особистості, тому воно є розвивальним, особистісно орієнтованим. Формуючи варіативну складову навчального плану, адміністрація школи ставить за мету, починаючи з першого класу, відшукати джерела розвитку кожної дитини, розширити її здібності та нахили, сформувати всебічно розвинену особистість.

Варіативну складову навчального плану початкової, основної та старшої школи забезпечують предмети, курси за вибором та факультативи, рекомендовані психолого- педагогічним консиліумом, які задовільняють запити батьків та учнів, відповідно до інтересів, нахилів школярів, їхніх професійних уподобань.      

      З метою організації  супроводу допрофільного  та     профільного навчання учні школи вивчають курси за вибором та факультативи: «Українознавство», «Відверта розмова», «Цікава психологія»», «Захисти себе від ВІЛ», «Фінансова грамотність», «Основи споживчих знань»,  «Моя громадянська свідомість. Запобігання корупції»,  «Креслення».

          З метою підвищення духовного потенціалу підростаючого покоління проводиться  просвітницька робота серед батьків та учнів щодо впровадження християнської етики.  Християнську етику факультативно вивчають учні 1-7-х класів. 

          Відповідно до наказу МОН України від 17.06.2013 №776  школа включена до списку базових навчальних закладів для  проведення дослідно-експериментальної роботи «Науково-методичні засади впровадження фінансової грамотності у навчально-виховний процес навчальних закладів на 2012-2019 роки».

       З 2012-2013 навчального року – школа учасник проекту за підтримки Європейського Союзу «Зміцнення потенціалу Всеукраїнської спілки вчителів і тренерів для поліпшення доступу до якісних послуг з профілактики ВІЛ\СНІДУ.

     У 2016-2017 році  проведено відповідну  роботу стосовно вирішення питань раціонального підбору й розстановки педагогічних кадрів, підвищення професійного рівня педагогічних працівників. Навчальний процес забезпечували 27 працівників: 26 педагогів, 1 завідувач бібліотекою.

 

Кадрове забезпечення навчально-виховного процесу

     Всі педагогічні працівники мають вищу освіту та працюють за фахом. Раз в п’ять років відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників вчителі проходять атестацію, в ході якої визначається їх відповідність займаній посаді та кваліфікаційний рівень. Атестація педагогічних працівників проходила за новим Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників, яке затверджене наказом МОН України від 06.10.2010 за № 950, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за № 1255/18550 ( зі змінами та доповненнями). Відповідно до графіка атестації за минулий рік атестовано 1 педагога. Атестаційною комісією відділу освіти виконкому Острозької міської ради підтверджено відповідність займаній посаді, кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії», педагогічне звання «старший учитель» Романчук І. В. – вчителю початкових класів

У 2016-2017 навчальному році 5 вчителів підвищили кваліфікацію у Рівненському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти: Ціось А.Л., практичний психолог; Вихованець І.О., учитель української мови та літератури; Шикирява Т.В., учитель історії та правознавства; Ягодка В.В., учитель географії та біології; Шевчук Л.Д., завідувач бібліотекою.

Відповідно до річного плану роботи та наказів по школі у 2016-2017 навчальному році у школі функціонувало чотири методичних об’єднання:

 • вчителів суспільно-гуманітарного напрямку (керівник Цибульський О.Ф. )
 • вчителів природничо-математичного напрямку (керівник Павельчук В.В.)
 • вчителів початкових класів ( керівник Ясінська В.М.)
 • класних керівників ( керівник Панасюк З.М.)

У 2016 – 2017 навчальному році педагогічний колектив розпочав роботу над реалізацією другого етапу науково-методичної проблемної теми «Розвиток компетентісно-орієнтованої освіти шляхом формування інноваційного освітнього середовища, професійних та життєвих компетентостей учасників педагогічного процесу» ( наказ № 158 від 02.11.2015 «Про затвердження Програми роботи над науково-методичною проблемною темою»). Всі вчителі школи обрали теми самоосвіти, писали курсові роботи, подавали матеріали з досвіду роботи на конкурс-ярмарок педагогічної творчості (Шикирява Т.В. – переможець міського етапу в номінації «Правознавство», виступали на педагогічних радах , продовжували впроваджувати в практику роботи уже апробовані інноваційні технології та методики, опрацьовували теоретичний матеріал з проблемної теми, а також поповнили банк відповідної фахової літератури з даного питання. До роботи залучались батьки та громадськість міста.

З метою створення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу українського народу, пошуку, підтримки й стимулювання інтелектуально, творчо обдарованих дітей та відповідно плану роботи з обдарованими учнями у школі створений колектив вчителів, які працюють з обдарованими учнями. Шляхом діагностування, моніторингу, анкетування практичним психологом школи створений загальний банк даних обдарованих та здібних учнів школи. Результатом роботи науково-практичної конференції «Підвищення результативності навчально-виховного процесу та розвиток інтелектуально-творчих здібностей учнів шляхом впровадження освітніх, педагогічних технологій» є вироблення певних рекомендації для роботи з обдарованими учнями, як здійснювати методичний супровід вчителів, що працюють з обдарованими учнями, як планувати свою роботу з педагогами психологічній службі. Удосконалюється робота з обдарованими дітьми через участь дітей в олімпіадах, конкурсах, залученням до гуртків: вокальний «Червона калина», хореографічний «Реверс», військово-патріотичні «Нащадки козацької слави», «Джура». Упродовж року викладачі Острозької ДЮСШ проводили навчально-тренувальні заняття з учнями школи з волейболу та баскетболу.

На виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради 03.10.2016 № 149 - н/в «Про підсумки проведення міського огляду-конкурсу читців-гумористів «Поліські пересмішники» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів» визнано переможцем огляду-конкурсу читців-декламаторів «Поліські пересмішники» та нагороджено Грамотою відділу освіти виконкому Острозької міської ради у першій віковій категорії за І місце –Матласевича Владислава (вч. Вихованець І.О).

На виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради 17.10.2016 №161- н/в «Про підсумки проведення міського фестивалю-конкурсу патріотичної пісні «Поліська січ» серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів» визнано переможцями в середній віковій категорії дует Фурманчук Ірину, Фурманчук Олену (І місце ) – керівник Савчук А.В.);

На виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради 29.11.2016 №189 -н/в «Про підсумки проведення міського етапу ХУІІ Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика» зайняли ІІ місце учениця 6 класу Дідич Ілона (вчитель Вихованець І.О.) та Павельчук Юлія (вчитель Панасюк З.М.)

На виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради 26.12.2016 № 203 -н/в «Про підсумки проведення міського етапу ХУІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої» серед учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів міста» визнано переможцями в номінації «Література»: І місце – Матласевича Владислава, учня 7 класу, вчитель Вихованець І.О., ІІ місце –Глибович Єлизавету, ученицю 6 класу, вчитель Вихованець І.О.,

На виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради 26.12.2016 №204 - н /в «Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016-2017 навчальному році» визнано переможцями: Чеховську Діану, ученицю 10 класу – ІІ місце з математики, вчитель Марунченко Н.С. , ІІ місце з фізики, вчитель Гаврилюк В.Т., ІІ місце з інформаційних технологій, вчитель Павельчук В.В., ІІ місце з екології, вчитель Тимчук Л.О. Броновицьку Юлію , ученицю 11 класу - І місце з біології, вчитель Тимчук Л.О. та ІІ місце з астрономії, вчитель Войтко О.О, Мулевич Альону, ученицю 11 класу - ІІ місце з хімії, вчитель Денисюк Г.В., ІІ місце з економіки, вчитель Ягодка В.В., Фурманчук Ірину, ученицю 8 класу – І місце з історії, вчитель Олійник С.В., Дем’янчук Олександру , ученицю 9 класу - ІІ місце з трудового навчання , вчитель Войтко О.О.

На виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 24.02.2017 № 38 -н/в «Про підсумки проведення міського етапу огляду-конкурсу читців-декламаторів,

 • поетів «Живи, Кобзаре, в пам’яті людській» визнано переможцями Дубінчук Марію, ученицю 10 класу (ІІІ місце, вчитель Панасюк З.М.) та учениць 6 класу Глибович Єлизавету та Штундер Карину (ІІІ місце, вчитель Вихованець І.О.)

На виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради № 61 - н/в 21.03.2017 «Про підсумки проведення ІІ етапу Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей та підлітків «Олімпійське лелеченя» команда школи посіла ІІ місце (керівник Кравчук О.В.)

На виконання наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради №70 - н/в 30.03.2017 «Про підсумки міського фестивалю-конкурсу хореографічних колективів «Веселі закаблуки» хореографічний колектив школи «Реверс» нагороджений грамотою відділу освіти виконкому Острозької міської ради в номінації «Бальний танець» (керівник Гончарук В.В.)

Учениця 11 класу Ярощук Христина стала переможцем обласного конкурсу «Психолог майбутнього. Практичний психолог Ціось А.Л. отримала подяку за якісну підготовку учасників конкурсу від організаційного комітету.

Традиційною стала участь учнів школи у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах «Кенгуру», «Соняшник», в яких вони продемонстрували свої знання, уміння та навички з предметів. Однак, вчителям-предметникам взяти до уваги результати участі учнів у предметних олімпіадах, обговорити це питання на засіданні методичної ради, на нараді при директору, на засіданнях методичних об’єднань. На 2017/2018 навчальний рік обов’язково спланувати роботу з обдарованими учнями та готувати їх до участі у предметних олімпіадах. Слід зазначити, що в цьому навчальному році значно активізувалась дослідницько-експериментальна робота. Вчителями Денисюк Г.В. (хімія 8 клас), Ціось А.Л. (психологія 7 клас), Цибульським О.Ф. (англійська мова 7 клас),) були підготовлені учні для участі у міському етапі науково-дослідницьких проектів «МАН-юніор» серед учнів 5-8 класів. Учні Білоус Ольга, Фурманчук Ірина, Корнійчук Валерія, Дубінчук Роман стали переможцями.

Результати участі у конкурсах та олімпіадах відображені в наказі від 26.05.2017 № 73 «Про нагородження учнів та вчителів за підсумками 2016-2017н.р.»

 • школи постійно вдосконалює систему контролю за начальними досягненнями учнів через моніторингове дослідження за такими напрямками: якість знань учнів за результатами річного оцінювання; навчальні досягнення кожного класу окремо; рівень досягнень учнів класу з предметів; результати проведення державної підсумкової атестації; продовження навчання учнями 9-х класів і вступу випускників 11-х класів до вищих навчальних закладів; участь у конкурсах, олімпіадах учнівської молоді. Система внутрішкільного планування та контролю забезпечила функціонування усіх напрямків діяльності педагогічного колективу: проведення контрольних зрізів знань із основних предметів; вивчення стану викладання окремих предметів; проведення атестації педагогічних працівників як методу оцінювання цілісного педагогічного процесу навчального закладу; моніторинг результативності навчальної діяльності учнів; ведення шкільної документації; дотримання норм організації охорони праці та безпеки життєдіяльності, санітарних норм; функціонування шкільної їдальні. Застосовано різні форми контролю: тематичний, персональний, оглядовий, оперативний, цільовий, класно–узагальнюючий. Результати контролю зафіксовані в книгах контролю адміністрації школи, відображені у відповідних наказах та обговорені на нарадах при директорі, заступниках директора, засіданнях МО, індивідуальних бесідах, консультаціях. Адміністрацією відвідано уроки під час атестації педагогів, на період класно-узагальнюючого, персонального, тематичного контролю. Важливе місце в системі контролю за станом навчально-виховної роботи посідає контроль за викладанням шкільних курсів основ наук. Для проведення якісного контролю за станом викладання шкільних курсів основ наук адміністрація залучає керівників методичних об’єднань відповідного профілю, досвідчених учителів школи. Це робиться з метою надання можливої потрібної допомоги вчителеві, обміну досвідом між колегами. Аналіз річного оцінювання навчальних досягнень учнів показав в цілому середній та достатній рівень, про що свідчать результати моніторингів. Результати даних показників знань, умінь і навичок учнів проаналізовано на педагогічній раді, методичній раді, методичних об’єднаннях, надано рекомендації вчителям щодо вибору оптимальних шляхів підвищення рівня навченості учнів школи.
 • В увага в навчальному закладі приділяється розвиткові системи виховної роботи. Виховна робота орієнтована на реалізацію міської Програми національного виховання учнівської молоді на 2008 – 2020 роки, формування навичок здорового способу життя на засадах християнської моралі, розвиток тісної співпраці з громадою, родинами. Виховання в загальноосвітньому навчальному закладі здійснювалося за ціннісними ставленнями особистості до суспільства і держави, історичних, культурних і духовних надбань рідного краю, сім’ї, родини та людей, до себе, природи, праці та мистецтва, які концентрують в собі всі напрямки національного виховання учнівської молоді .

З метою удосконалення фахової майстерності класних керівників, виявлення та популяризації кращого досвіду роботи класних керівників щодо реалізації міської програми національного виховання учнівської молоді на 2008-2020 роки, які у практичній роботі ефективно використовують різноманітні форми і методи виховної роботи, відвідувались виховні заходи. Аналіз відвіданих виховних заходів засвідчив, що педагоги школи Вихованець І.О., Романчук І.В., Перепелиця Л.А., Статкевич Л.О., Шепелюк С.О. у роботі з учнівською молоддю активно та ефективно використовують і впроваджують в практику інтерактивні виховні та здоров’язберігаючі технології. Робота даних педагогів з учнями носить системний характер.

Питання виховної роботи розглядаються на нарадах при директору та педагогічних радах .

В загальноосвітньому навчальному закладі створена дієва система правової освіти та правового виховання, яка передбачає формування правової освіченості учнівської молоді в початковій, середній та старшій школі, заходи щодо підвищення професійної компетентності педагогів, що включає в себе систематичне проведення: виховних заходів (тижнів, декад правової освіти), презентацій, зустрічей з представниками органів місцевого самоврядування, фахівцями-юристами, працівниками міліції, прокуратури, лікарями, виступів учнівських агітбригад та участь школярів в право просвітніх акціях; залучення дітей з «групи ризику» до гурткової та позакласної роботи. В школі активно діє Юридична клініка «ProBono». Налагоджено співпрацю з Острозьким бюро правової допомоги, громадським об’єднанням «Територія змін».

В загальноосвітньому навчальному закладі щорічно поновлюється банк даних учнів, схильних до правопорушень. Адміністрацією загальноосвітнього навчального закладу спільно із соціально – психологічною службою виявляються неблагополучні сім’ї, в яких виховуються неповнолітні.

З метою за­безпечення конституційного права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти та вдосконалення постійного контролю за охопленням навчанням і вихованням дітей і підлітків шкільного віку, в загальноосвітньому навчальному закладі здійснюється контроль за відвідуванням учнями школи. Адміністрація навчального закладу створений та постійно поновлюється банк даних дітей, які схильні до пропусків уроків без поважних причин. Всі діти мікрорайону школи охоплені навчанням. Учням, якім за станом здоров’я не можуть відвідувати навчальний заклад організовується навчання за індивідуальною формою або екстернат.

Не залишається поза увагою педагогів і формування здорового способу життя та фізичне виховання школярів. Проводиться профілактична та інформаційно-просвітницька робота, якою охоплено всіх школярів. У школі діє громадський наркологічний пост. Всі класні керівники проводять виховні години та бесіди з пропаганди здорового способу життя. Протягом року проводилися: місячник здорового способу життя, конкурси творів, малюнків. Члени клубу «За здоровий спосіб життя» проводили агітаційну роботу серед учнів школи стосовно вибору здорового способу життя. Члени клубу випускали бюлетені, буклети, в яких закликали вести здоровий спосіб життя.

Пріоритетним напрямком роботи школи є родинне виховання. Соціально – психологічна служба постійно надає допомогу батькам у сімейному вихованні через педагогічний всеобуч, індивідуальну роботу, пропаганду досвіду сімейно-родинного виховання, залучення батьків до організації навчально-виховної роботи. Батьки брали участь у роботі Ради школи, батьківського комітету, Ради профілактики правопорушень. Чотири рази на рік проводились класні батьківські збори, два рази на рік – загальношкільні.

У школі дієве учнівське самоврядування, яке формує активну життєву позицію підлітка, дає можливість проявити лідерські здібності. Вищим органом самоврядування є учнівська конференція.

Одним із напрямків роботи класних керівників є систематичне вивчення рівня вихованості учнів 1-11 класів. Аналіз моніторингу рівня вихованості за кожним напрямком ціннісних ставлень учнів 9-11 класів показав по позитивну динаміку

В основу роботи з учнями покладені дані психолого-педагогічної діагностики та здоров’язбережувальні технології. Насамперед, проведені дослідження рівня перебігу адаптації учнів 1, 5, 10-х класів до відповідного ступеня навчання. За результатами діагностики проводилася корекційна робота, а також була розроблена програма подальших досліджень. На основі результатів дослідження для учнів і вчителів школи розроблені практичні рекомендації. Психолого – педагогічний супровід дозволив визначити основні труднощі окремих школярів, що пов’язані з процесом адаптації учнів на різних ступенях навчання, а також знайти шляхи їх подолання.

У старшій ланці проведені заходи з виявлення рівня тривожності у підлітків.

З учнями 9, 11-х класів проводиться профорієнтаційна робота. Орієнтуючись на психологічні потреби учнів, проведені психолого-педагогічні тренінги на розвиток комунікативних здібностей, психологічні практикуми: “Стрес, депресія. Як допомогти самому собі”, “Як перемогти свою невпевненість у собі”, “Акцентуація характеру ”. Щорічно проводиться тиждень профорієнтації “Світ професій”.

Соціально - психологічною службою школи здійснюється психолого-педагогічний аналіз розкладу уроків та психофізичного навантаження вчителів та учнів, а також розроблено рекомендації щодо оптимального варіанту зниження психофізичного навантаження. Дані питання розглядалися на нарадах при директору та на педагогічних радах .

З метою вивчення допрофільних інтересів та нахилів в учнівських колективах 5-8 класах проведено профдіагностичні заходи: діагностичний тест «Здібності школяра», опитувальник «Карта інтересів», анкетування «Ставлення до предметів». З батьками 5-8 класів проведено бесіди та анкетування на визначення освітніх потреб.

Аналіз дослідження обговорювався на психолого-педагогічному консиліумі «Психолого-педагогічний аналіз щодо становлення особистісної й професійної спрямованості учнів в умовах універсального профілю навчання». Проект рішення психолого-педагогічного консиліуму та результати діагностичного обстеження допрофільних інтересів та нахилів вра­ховано при плануванні роботи на новий навчальний рік. За допомогою анкетування, тестування, бесід, які проводила соціально-психологічна служба, визначено наскільки за­довольняє інтереси, попит учнів варіативна складова Робочого навчального плану. Результати, отримані при дослідженнях, використано для проведення консультацій з батьками .

З метою вивчення доцільності і ефективності переходу старшої школи на профільне навчання вивчені особливості подальшого навчання випускників. На теперішньому етапі показник вступу випускників школи до вищих навчальних закладів, а також вибір ними професії свідчить про доцільність організації навчально – виховного процесу за універсальним профілем навчання. Це підтверджує і профдіагностичне вивчення освітніх потреб учнів і батьків середньої ланки

З метою розробки рекомендацій щодо організації і проведення медико-педагогічних заходів, спрямованих на оптимізацію виховної та навчальної діяльності у ході моніторингу вивчався стан здоров’я школярів і динаміка їх розумової працездатності. Джерелом одержання інформації були поглиблений медичний огляд, анкетування учнів. У результаті досліджень виявлені найбільш важливі з погляду учнів, їхніх батьків та вчителів фактори, що впливають на здоров’я школярів, розробленні індивідуальні рекомендації стосовно корекції особистісних якостей.

Відповідно до Положення про медико-педагогічний контроль за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах, затвердженого спільним наказом Міністерства охорони здоров’я України та Міністерством освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, здійснюються заходи, спрямовані на оптимізацію, безпеку та ефективність фізичної культури.

Відповідно до інструкції про розподіл учнів на групи для занять фізичною культурою медична сестра школи на підставі довідки про стан здоров’я, у якій визначається група для занять на уроках фізичної культури, здійснює розподіл всіх учнів на групи для занять фізичною культурою. Наказом по школі «Про розподіл на медичні групи для занять фізичною культурою» затверджено списки учнів на поточний рік, які віднесені до основної , підготовчої та спеціальної групи. На підставі наказу всі класні керівники за участю медичної сестри школи оформляють Листок здоров’я, який знаходиться в журналі обліку навчальних занять.

Порівняльний аналіз стану здоров’я учнів за 2013 – 2016 роки свідчить, що в умовах інтенсифікації навчання навчальні навантаження негативно впливають на дітей, які мають хронічні захворювання. У зв’язку з цим постала проблема впровадження корекційно-оздоровчих процедур та здоров’язбережувальних технологій в освітній процес. З 2015-2016 навчального року викладачі Острозької ДЮСШ проводять навчально-тренувальні заняття з учнями школи з волейболу та баскетболу. Значно покращилась участь наших учнів у ІІ етапі Спартакіади школярів.

Потребує покращення проведення оздоровлення учнів. Так, щорічно 25 школярів мають можливість відпочити та оздоровитися в пришкільному таборі з денним перебуванням, ще 18-20 учнів оздоровлювались на базі інших оздоровчих закладів, що становить 18% від загальної кількості.

Харчування учнів у школі організовано відповідно ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства», ст.19 Закону України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми», постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 19.07.2002 №856 «Про організацію харчування окремих категорій учнів у загальноосвітніх навчальних закладах», постанови Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 №116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу відділу освіти виконкому Острозької міської ради від 01.09.2016 № 121-н/в «Про організацію харчування дітей пільгової категорії, встановлення вартості одноразового безоплатного харчування в загальноосвітніх навчальних закладах, плати за відвідування дітьми дошкільних навчальних закладів», рішення Острозької міської ради від 30.03.2012 № 273 «Про надання згоди на здачу в аренду частини приміщення їдальні Острозької загальноосвітньої школи 1- ІІІ ступенів №3», договору на аренду нерухомого майна від 03.09.2012 №1 між адміністрацією школи та підприємцем Климчук М.

Пільгові категорії харчуються на суму 12 грн. Не забезпечено в повному обсязі бюджетного фінансування безкоштовного гарячого харчування учнів 1-4 класів. Харчування учні здійснює шкільний кухар.

Під час організації харчування дітей в школі дотримуються санітарно-гігієнічних вимог згідно наказу МОЗ України та МОН України від 01.06.2005. №242/239 “Про затвердження порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах”, Постанови Кабінету Міністрів України №1591 від 22.11.2004 “Про затвердження норм харчування в навчальних та оздоровчих закладах”, Державних санітарних правил і норм влаштування, утримання ЗНЗ та організації навчально-виховного процесу.

Відповідальна за організацію гарячого харчування заступник директор з виховної роботи Равська С.Л координує діяльність з роботою медичної сестри щодо контролю за харчуванням дітей. Відпрацьовано режим і графік харчування дітей; графік чергування педагогічних працівників в обідній залі. Медичною сестрою школи проводиться бракераж готової продукції. За відсутності медичного працівника бракераж готової продукції проводить Равська С.Л.

Медична сестра контролює санітарно-гігієнічний стан обідньої зали та кухні, додержання дітьми правил особистої гігієни при вживанні готових страв. Шкільна їдальня забезпечена миючими, дезинфікуючими засобами. В обідній залі встановлено електрорушник

В їдальні постійно поновлюється кухонний посуд за батьківські кошти. Придбано електроплиту та електрошафу . Однак, приміщення їдальні потребує капітального ремонту.

Робота з охорони праці, пожежної безпеки, техногенної безпеки та виробничої санітарії здійснюється по трьох основних напрямках:

- створення безпечних умов до роботи педагогічного, учнівського колективів та обслуговуючого персоналу, забезпечення належних умов для здійснення навчально-виховного процесу;

- навчання та перевірка знань, контроль за дотриманням норм охорони праці, техногенної та пожежної безпеки працівниками школи;

- організація охорони праці та безпеки життєдіяльності під час позакласної та позашкільної роботи учасників навчально-виховного процесу.

В школі розроблено і впроваджується у повсякденне життя цикл організаційних соціально-економічних, технічних та санітарно-гігієнічних заходів, що створюють безпечні умови праці. При цьому адміністрація спільно керується законодавством про працю, про охорону праці та виробничої санітарії. Дане питання щорічно розглядається на педагогічних радах, нарадах при директору.

В річному плані роботи передбачені питання зміцнення матеріальної бази та просвітницької роботи з охорони праці, пожежної безпеки, техніки безпеки та виробничої санітарії в окремому розділі « Робота школи з охорони праці і безпеки життєдіяльності».

Адміністрація школи постійно працює над зміцненням матеріально-технічної бази школи. Так, у 2016-2017 навчальному виділено бюджетних коштів

 • заміна дверей у навчальному корпусі №2 – 13 3000 грн
 • придбання комп’ютерної техніки – 23 000 грн
 • встановлено снігозатримувачі - 3 000 грн
 • придбання 5 вогнегасників – 1 500 грн
 • придбання шкільних меблів – 26 310 грн
 • поточний ремонт шкільних приміщень – 6 000 грн
 • ремонт каналізаційної мережі – 3 000 грн

За батьківські кошти проводиться поточний ремонт у навчальних кабінетах. Придбано медикаментів, матеріалів для поточного ремонту, дезинфікуючих і миючих засобів, сантехніки та кухонного посуду на суму 1950 грн, жалюзі в кабінет рідної мови, стенди в кабінет математики.

Преміювання працівників школи здійснено відповідно до наказів Острозької загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№3 від 16.12.2016 №221 «Про преміювання технічних працівників школи» та від 16.12.2016 № 222 «Про грошову винагороду педагогічним працівникам».

На сьогодні в умовах реалізації Концепції Нової української школи існує ряд проблем, які пов’язані з фінансуванням і потребують вирішення. Зокрема:

1. Інформатизація навчального закладу

- забезпечення комп’ютерною та мультимедійною технікою навчального;

- удосконалення системи управління закладу шляхом застосування інформаційно-комунікаційних технологій;

- підвищення загальної інформаційної грамотності та комп’ютерної культури учасників навчально-виховного процесу.

2. Створення умов для роботи з обдарованими дітьми, залучення учнів різними формами позакласної роботи – розширення сітки шкільних гуртків.

3. Збільшення фінансування на поточний ремонт школи та підготовки до осінньо-зимового періоду – перевірка опору заземлення, гідравлічне випробування трубопроводів та запірної арматури шкільної системи опалення.

4. Оформлення навчальних кабінетів згідно нормативних документів, поповнення навчально-програмового забезпечення в кабінет фізики, хімії, біології, географії трудового навчання для виконання практичної частини навчальних програм.

5. Оформлення комп’ютерного класу для навчання інформатики учнів 2-4-х класів.

6. Реконструкція приміщення шкільної їдальні та організація харчування учнів за батьківські кошти.

7. Ремонт підлоги модернізація системи опалення у спортивному залі.

8. Ремонт Спортивного майданчика.

9. Ремонт гардеробу.

 

01. 06. 2017

Директор Острозької ЗОШ №3, Тимчук Л.О.

Переглядів: 472 | Додав: school3 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Календар
«  Червень 2017  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
   1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930
Архів записів
Copyright MyCorp © 2021 Конструктор сайтів - uCoz